Obsługa serwisowa przepompowni: ściekowych, deszczowych i drenażowych. Stały dozór pomp i sterowania, gwarancja niezawodnej pracy.
PRZYJEŻDŻAMY – SPRAWDZAMY – NAPRAWIAMY

PRZEGLĄDY

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH:

 • sprawdzanie stanu zużycia pomp
 • ocena konieczności wykonania napraw
 • sprawdzanie drożności kanałów przepływowych i skuteczności pompowania
 • sprawdzanie działania sterowników załączania pomp
 • sprawdzanie działania zabezpieczeń elektrycznych sterowania
 • pomiar poboru prądu i stanu uzwojeń
 • ocena uszczelnień mechanicznych
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW (do uzgodnienia) np:

 • dwa razy w miesiącu
 • jeden raz w miesiącu
 • jeden raz na kwartał
 • jeden raz na pół roku
 • jeden raz w roku

Przyjazdy awaryjne na wezwanie według zawartej umowy lub na zlecenie.

NAPRAWY

ZAKRES NAPRAW:

 • udrażnianie zespołów przepływowych
 • wymiana podzespołów elektrycznych skrzynek sterowniczych
 • wymiana elementów sterowania
  – pływaki
  – sondy hydrostatyczne
  – sondy Elcluwo
 • wymiana pomp (demontaż – montaż)
 • naprawa pomp na warsztacie

REMONTY POMP FIRM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

Naprawy w zakresie: wymiany łożysk, uszczelnień mechanicznych, zespołów przepływowych na oryginalnych częściach producenta.

Przed przystąpieniem do renowacji wykonujemy wstępną wycenę kosztów do uzgodnienia ze zleceniodawcą.